نظارت مستقیم بر غلظت مستقیم در جریان فرآیند

شرکت CHUYI M&C، آموزشی ویبولیتین به عنوان سازنده منبع رفرکتومتر آنلاین غلظت محلول، انکسارسنج فرآیند، و نظارت بر غلظت آنلاین، توسعه محصول، تولید، فروش جهانی و خدمات را ادغام می کند.رفرکتومتر درون خطی سری IPRM دقت بی نظیری دارد و در بسیاری از کشورها و صدها شرکت در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.