Giám sát nồng độ trực tuyến, ngay lập tức trực tiếp trong luồng quy trình

CHUYI M&C Co., Ltd. Là nhà sản xuất nguồn của khúc xạ kế trực tuyến nồng độ dung dịch, khúc xạ kế quy trình và giám sát nồng độ trực tuyến, nó tích hợp phát triển sản phẩm, sản xuất, bán hàng và dịch vụ toàn cầu.Khúc xạ kế nội tuyến sê-ri IPRM có độ chính xác vô song và đã được sử dụng ở nhiều quốc gia và hàng trăm công ty trên khắp thế giới.

Tài liệu tham khảo khách hàng